Đặt lịch hẹn với các chuyên gia V.I.C.A

Quý phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin trong Phiếu Thông tin bên dưới, hoặc liên hệ Bộ phận Tuyển sinh qua hotline 028 7106 9268 hoặc email info@vica.edu.vn để được tư vấn điền thông tin đăng ký.

Các dịch vụ tại VICA được thực hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để hỗ trợ phụ huynh và các bé một cách tốt nhất. Trong quá trình tư vấn cùng chuyên gia nước ngoài, Phụ huynh sẽ được hỗ trợ bởi một thông dịch viên, đồng thời là chuyên viên tâm lý người Việt để các buổi tư vấn – đánh giá diễn ra thuận lợi hơn.

Lưu ý: Buổi Tư vấn ban đầu (First Consultation) KHÔNG phải là một buổi CHẨN ĐOÁN

01
Hoàn tất Phiếu thông tin
02
Xếp lịch tư vấn cùng chuyên gia
03
Đánh giá và chẩn đoán
04
Trao đổi chi tiết kết quả chẩn đoán
05
Can thiệp sớm

Quý phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin trong Phiếu Thông tin bên dưới, hoặc liên hệ Bộ phận Tuyển sinh qua hotline 028 7106 9268 hoặc email info@vica.edu.vn để được tư vấn điền thông tin đăng ký.
Trong quá trình tư vấn cùng chuyên gia nước ngoài, Phụ huynh sẽ được hỗ trợ bởi một thông dịch viên, đồng thời là chuyên viên tâm lý người Việt để các buổi tư vấn – đánh giá diễn ra thuận lợi hơn.

HOÀN TẤT PHIẾU THÔNG TIN

    1. THÔNG TIN TRẺ    2. THÔNG TIN NGƯỜI BẢO HỘ

    3. CHIA SẺ CỦA PHỤ HUYNH    VUI LÒNG MANG THEO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CHUẨN ĐOÁN Y KHOA HOẶC HỒ SƠ HỌC VẤN CỦA TRẺ TRONG BUỔI TƯ VẤN ĐẦU TIÊN.