Đồng sáng lập VICA, Giám Đốc Chuyên Môn – Chuyên gia Trị liệu Rối loạn phổ tự kỷ ASD