Early Start Denver Model – Mô hình can thiệp sớm chuẩn quốc tế

Tìm hiểu về Early Start Denver Model – một trong những mô hình can thiệp sớm có hiệu quả nhất, dựa trên các kết quả nghiên cứu về quá trình học tập và phát triển ở trẻ nhỏ. Đối với mảng can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phát triển…